Rol van ouders en school

De sfeer thuis heeft invloed op de seksuele ontwikkeling van een kind. Een warm gezinsklimaat en het gevoel dat je ouders achter je staan geeft een kind een betere basis om een seksueel gezonde ontwikkeling door te maken. Seksuele voorlichting gebeurt op scholen, maar ook ouders spelen een belangrijke rol in dit proces. Kinderen krijgen op straat en in de media lang niet altijd de juiste informatie over seksualiteit.

Ouders, de sfeer thuis en de school spelen een belangrijke rol in de seksuele opvoeding van kinderen. Ouders en school spelen een belangrijke rol in de seksuele opvoeding van kinderen en jongeren. Ze doen veel informatie op via media, vrienden en op straat. Helaas klopt deze informatie niet altijd. Daarom is het belangrijk daar juiste informatie tegenover te zetten, die past bij het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.

Sfeer thuis

De sfeer thuis is belangrijk in de seksuele opvoeding. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een 'warm gezinsklimaat' een positieve invloed heeft op het seksuele gedrag en de seksuele gezondheid van kinderen. Een 'warm gezinsklimaat', een warm nest, wil zeggen dat de band tussen ouders en kinderen goed is. Ouders zijn op de hoogte van en geïnteresseerd in het leven van hun kinderen. Kinderen hebben het gevoel dat zij bij hun ouders terecht kunnen voor steun en hulp. Belangrijk is ook dat ouders hun kinderen accepteren en van ze houden zoals ze zijn, ook als de seksuele voorkeur anders is dan ze verwacht hadden. Homoseksuele, lesbische of biseksuele jongeren worden vaker gepest door hun leeftijdgenoten dan heteroseksuele jongeren. Jongeren hebben lang niet altijd een goed beeld van wat homoseksualiteit is, ze vinden het al snel raar of zelfs vies, met name jongens. Veel homoseksuele jongeren vinden het daarom ook extra moeilijk om voor hun geaardheid uit te komen. Voor hen is het belangrijk dat je als ouder laat zien dat je hem of haar oké vindt zoals hij of zij is: heteroseksueel of homoseksueel. Als je zelf moeite hebt met homoseksualiteit, kun je het daar ook over hebben met je kind. Bedenk wel dat het voor een kind fijn is als zijn of haar ouders erachter staan.

Kinderen die uit een warm nest komen, beginnen minder vroeg aan seks en als ze gaan vrijen, beschermen ze zich beter. Zij zijn beter in staat te onderhandelen met hun partner over wat ze belangrijk vinden in hun relatie dan jongeren, die niet uit een warm gezin komen. Ze hebben ook een kleinere kans om ergens toe gedwongen te worden of om een ander te dwingen tot seks.

Op de meeste scholen in het basis en voortgezet onderwijs wordt seksuele voorlichting gegeven. Wil je als ouder weten wat de school doet aan seksuele voorlichting? Dan kun je dat natuurlijk altijd vragen. Kijk ook eens op de website www.weekvandelentekriebels.nl (basisonderwijs).

Hulp nodig?

Seksuele problemen zijn vaak goed op te lossen. Kijk welke mogelijkheden er zijn voor de aanpak van je probleem.

Vind hulp