Praten met kinderen over seksualiteit

Door met kinderen te praten en antwoord te geven op hun vragen kun je laten zien dat relaties en seksualiteit onderwerpen zijn, waarover je gewoon met elkaar kunt praten. Probeer vragen altijd te beantwoorden en zorg dat je duidelijk bent in wat je bedoelt.

Door met kinderen te praten en antwoord te geven op hun vragen laat je zien dat relaties en seksualiteit onderwerpen zijn, waarover je gewoon met elkaar kunt praten. Als een kind een vraag stelt, is het goed daarop te antwoorden. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als je als ouder geen antwoord geeft op een vraag, leert je kind dat het blijkbaar niet goed is om vragen te stellen. Een gevolg kan zijn dat je kind geen vragen meer stelt en dat je als ouder niet meer goed weet waar je kind zich mee bezig houdt. Kinderen hebben veel vragen over seksualiteit. Als je als ouder geen informatie geeft over seksualiteit gaat het kind de informatie elders zoeken, bijvoorbeeld op internet of bij vriendjes/vriendinnetjes. Als ouder wil je dat zij betrouwbare en de juiste antwoorden krijgen op hun vragen. Daarom is het verstandig deze informatie zelf te geven. Praten heeft dus als voordeel dat je je kind informatie kunt geven die je zelf als opvoeder belangrijk vindt.

Vragen beantwoorden

Als een kind vragen heeft over seksualiteit, ga daar dan op in. Als de vraag op een ongelegen moment komt, bijvoorbeeld in de rij bij de kassa en je wilt op dat moment niet antwoorden, vertel je dit aan het kind. Kom er dan altijd op een ander tijdstip op terug. Als je ingaat op de vragen van een kind zal het kind ervaren dat het bij je terecht kan met vragen en problemen over dit onderwerp. daarbij leert het kind dat praten over seksualiteit normaal is en zal het ook in toekomstige relaties beter kunnen communiceren over seksualiteit met zijn of haar partner.

De manier waarop en de uitgebreidheid waarmee je een vraag beantwoordt, is afhankelijk van de leeftijd van een kind. Het is niet goed om dingen te zeggen die niet kloppen, omdat het kind dan onjuiste informatie krijgt, te zeggen dat iets een rare vraag is of dat het kind er nog te klein voor is. Het is niet nodig om alles te weten en je hoeft niet altijd direct een antwoord te hebben. Je kunt best zeggen: 'ik ga hier even over nadenken of informatie opzoeken, en dan geef ik je straks antwoord'. Deze belofte moet je dan wel nakomen, want als je geen antwoord geeft, leert je kind dat het blijkbaar niet goed is om te vragen. Het zal dan in het vervolg minder snel vragen aan je stellen.

Duidelijk zijn in je woorden

Er bestaan een hoop verschillende woorden voor bijvoorbeeld geslachtsdelen, vrijen of vriendjes en vriendinnetjes. Kies woorden uit die jij en je kind fijn vinden, maar maak wel duidelijk waar je het precies over hebt. Vertel ook welke andere woorden mensen gebruiken. Je kind leert dan wat andere mensen bedoelen. Je kunt wel zeggen dat je bepaalde woorden liever niet wilt gebruiken, omdat ze niet netjes of mooi zijn.

Soms is niet heel duidelijk wat een kind bedoelt. Je kunt dan om uitleg vragen, zoals in het voorbeeld van een moeder, die het volgende vertelde: "Op een dag kwam mijn dochter van vijf jaar thuis met de vraag of ze op drie jongens verliefd mocht worden. Ik schrok, maar heb haar toen gevraagd wat zij met 'verliefd' bedoelde. Mijn dochtertje antwoordde toen dat zij ze aardig vindt. Toen was het oké."

Als je kind niet makkelijk praat

Hulp nodig?

Seksuele problemen zijn vaak goed op te lossen. Kijk welke mogelijkheden er zijn voor de aanpak van je probleem.

Vind hulp