Samen anticonceptie gebruiken

De meeste anticonceptiemiddelen worden door vrouwen gebruikt. Maar door met elkaar te praten over anticonceptie en samen de verantwoordelijkheid te delen wordt de kans op goed gebruik groter. Hoe kun je samen de verantwoordelijkheid voor anticonceptie te delen?

  • Kies samen: Bespreek de voor- en nadelen van de verschillende anticonceptiemiddelen met je partner. Bedenk welk middel het meest betrouwbaar is, of het middel bij jullie past (lukt het om het niet te vergeten?) en of de voordelen opwegen tegen de nadelen.
  • Ga samen naar de (huis)arts: Door samen te gaan laat je je partner zien dat je betrokken bent. Je kunt dan ook allebei vragen stellen.
  • Steun de ander: Soms kunnen gebruikers van anticonceptiemiddelen (tijdelijk) bijwerkingen ervaren. Neem je partner hierin serieus. Bied steun door begrip te tonen en eventueel taken over te nemen.
  • Deel de kosten: Tot 21 jaar worden de kosten van anticonceptie vergoed uit de basisverzekering. Vanaf 21 jaar gaan de kosten van het eigen risico, tenzij je een aanvullende verzekering hebt. Omdat je allebei baat hebt bij anticonceptie kun je overwegen de kosten te delen.
  • Herinner de ander: De meeste anticonceptiemiddelen moet je regelmatig gebruiken. Help je partner hieraan herinneren als dat nodig is.  
  • Haal de anticonceptie op bij de apotheek: Je kunt voorstellen om ook eens de anticonceptie op te halen bij de apotheek.
  • Evalueer samen: Bij de meeste anticonceptiemiddelen verdwijnen eventuele bijwerkingen na 3 maanden. Bespreek dan hoe de anticonceptiemethode jullie bevalt. Kies anders samen voor een andere methode.