Bijwerkingen van medicijnen

Sommige medicijnen hebben invloed op de seksualiteit. Zo hebben veel antidepressiva als bijwerking dat je minder zin in seks kan hebben en kunnen bloeddrukverlagers zorgen voor erectieproblemen.

Hoe gebruik je deze tabel?

  1. Bepaal welk medicijnsoort je gebruikt, bijvoorbeeld een bloeddrukverlager of antidepressiva. Deze medicijngroepen staan vet gedrukt.
  2. Zoek in de bijsluiter van je medicijn op welke werkzame stof erin zit.
  3. Check of deze stof ook genoemd staat in dit schema.
    > Ja: kijk achter de stof welke bijwerking deze stof kan hebben. Dat wil niet zeggen dat je deze bijwerking altijd krijgt
    > Nee: dat wil niet zeggen dat je medicijn geen seksuele bijwerking heeft. Vraag eventueel na bij je behandelend arts.

Seksuele bijwerkingen geneesmiddelen

bijwerkingen van medicijnen
Bronnen: College voor Zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas: www.farmacotherapeutischkompas.nl, opgehaald december 2018.
Geneesmiddelenbulletin. Geneesmiddelen geïnduceerde seksuele functiestoornissen. Gebu 2013; 47: 99105. December 2018, Peter Leusink.

Toelichting

Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen en sommige ook op het seksueel functioneren of beleven. De hier gepresenteerde lijst is niet uitputtend.

Het is soms moeilijk vast te stellen wat nu de echte oorzaak is: de ziekte waarvoor de medicatie wordt gebruikt, het geneesmiddel zelf of de patiënt die op zijn eigen manier op de ziekte en het geneesmiddel reageert.
De invloed van het geneesmiddel is het meest waarschijnlijk:
• als de bijwerking vrij snel na start van de therapie is opgetreden én als de seksuele stoornis vóór de therapie niet aanwezig was;
• als het probleem stopt na staken van het geneesmiddel én als het probleem weer begint na starten van het geneesmiddel

Er is veel minder onderzoek gedaan naar seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen bij vrouwen. Theoretisch zouden de meeste bijwerkingen evenzeer van toepassing kunnen zijn bij vrouwen in de verschillende fases van haar responscyclus.