Over seksualiteit.nl

Deze website is bedoeld voor iedereen van 18 en ouder.

Wat vind je op seksualiteit.nl?

Op seksualiteit.nl vind je betrouwbare informatie over seksualiteit en relaties. Over de leuke en minder leuke kanten.

Je kunt ook antwoorden en tips vinden op vragen als:

  • Hoe kan ik mijn seksleven leuker maken?
  • Wat kan ik doen als ik een seksueel probleem heb?
  • Hoe kan ik de sleur in mijn relatie verminderen?  
  • Hoe kan ik met mijn kind praten over dingen die met seks te maken hebben?
  • Bij wie kan ik terecht met een vraag of probleem over relaties of seksualiteit?

En je kunt zelf aan de slag gaan met testjes en oefeningen en je kunt ervaringen lezen van andere mensen.

Samenwerking en advies

De totstandkoming van seksualiteit.nl is het resultaat van een samenwerkingsproject van Rutgers en de Rijksuniversiteit Groningen. Aan het project is een klankbordgroep verbonden die bestaat uit Eelke Kelderman, communicatie-expert bij Mediamaal, Jim Bender (seksuoloog, specialisatie ziekte en beperking) en vertegenwoordigers van de volgende patiëntenverenigingen: BorstkankerVereniging Nederland, BOSK, De landelijke CVA Vereniging 'Samen Verder', Diabetes Vereniging Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Stichting Intermobiel, Vereniging Cerebraal en Vereniging Spierziekten Nederland.

De volgende seksuologen en/of artsen hebben input geleverd en vanuit hun expertise commentaar gegeven op algemene en ziektespecifieke teksten: Jim Bender, Eva Broomans, Woet Gianotten, Daniela Hahn, Tiny Jaarsma, Egbert Kruijver, Peter Leusink en Niels de Voogd.

Financiering

De website werd financieel mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport.

Heb je vragen naar aanleiding van deze website neem dan contact op met Rutgers.