Seksuologen bij ziekte of beperking

Een overzicht van seksuologen, die je kunt raadplegen bij bepaalde ziektes of beperkingen. Ze zijn gegroepeerd per provincie.

Friesland

MCL ziekenhuis, poli medische seksuologie 

H. Dunantweg 2, Leeuwarden
tel: 058-2863229
e-mail: m.tanis@ZNB.nl
website: http://www.mcl.nl/patient/specialismen-en-centra/seksuologie​ ​

Mevrouw M. Tanis-Nauta, arts-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot alle chronische ziekten, handicaps en behandeling na kanker.

Gelderland

Psychologenpraktijk Arnhem-Zuid e.o.

Postbus 378, Arnhem
tel: 026-3811125
website: www.psychologenarnhemzuid.nl

Mevrouw P.M. van der Graaf, psycholoog - seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met CVA, niet aangeboren hersenletsel, kanker, hart- en vaatziekten.

Psychotherapeutenpraktijk Scharwächter

Parksingel 135, Bemmel
tel: 0481-450434
e-mail: scharwachter@freeler.nl
website: www.psychotherapiepraktijkscharwachter.nl

De heer L.P. Scharwächter, psycholoog - seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met kanker, gynaecologische ziekten, diabete mellitus, astma/COPD, reumatische aandoeningen, parkinson, hart- en vaatziekten, gastro-intestinale klachten, infectieziekten, dermatologische problemen, pijn, dementie en lichamelijke handicaps.

UMC St. Radboud, polikliniek Gynaecologie 782

Geert Groteplein 10, Nijmegen

tel: 024-3614788

Mevrouw Marianne Vergeer, arts-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met gynaecologische aandoeningen, bekkenbodemproblemen, endocrinologische aandoeningen, aangeboren afwijkingen, borstkanker, neurologische aandoeningen, hematologische, urologische aandoeningen.

Groningen

UMCG

Hanzeplein 1, Groningen

tel: 050-3616008
e-mail: w.c.m.weijmar.schultz@og.umcg.nl
website: www.umcg.nl

De heer W.C.M. Weijmar-Schultz, arts-seksuoloog NVVS. Expertise met betrekking tot seksuele problemen gerelateerd aan ziekte/handicap.

Limburg

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afdeling Psychologie, Regionaal Centrum Seksuologie

P. Debeyelaan 25, Maastricht

tel: 043-3875698
e-mail: reinhilde.melles@mumc.nl
website: www.azm.nl

Mevrouw Reinhilde Melles, psycholoog-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met diverse chronische ziektes en/of lichamelijke beperkingen, zoals chronische pijnproblematiek, bekkenbodemproblematiek, fertiliteitproblemen, gynaecologische en urologische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen (multiple sclerose, Parkinson, CVA), reuma, diabetes mellitus, dermatologische aandoeningen en hart- en vaatziekten.

Noord-Brabant

Amphia Ziekenhuis, poli Seksuologie

Langendijk 75, Breda

tel: 076-5952297, 076-5952313

e-mail: cvanessen@amphia.nlhpastoor@amphia.nl

website: www.amphia.nl

Mevrouw Coby van Essen, spv-seksuoloog NVVS en mevrouw Hester Pastoor, psycholoog-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot gynaecologische aandoeningen, urologische aandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, Parkinson, neurologische aandoeningen, huidproblemen, dwarslaesie en reumatologie.

Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Groot Ziekengasthuis

Postbus 90153, 's Hertogenbosch

tel: 073-6998660

e-mail: a.loevesijn@jbz.nl

website: www.jeroenboschziekenhuis.nl

Mevrouw Anneke van Loevesijn, arts-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes, urologische en gynaecologische aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel, kanker, fertiliteitproblematiek.

MuCeS (Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie)

Provincialeweg 44, Veldhoven

tel: 040-2306851

e-mail: info@muces.nl

website: www.muces.nl

Mevrouw N. van Binsbergen, gynaecoloog-seksuoloog NVVS, mevrouw R. Brus, klinisch psycholoog-seksuoloog NVVS, mevrouw I. Gruijters, GZ-psycholoog-seksuoloog NVVS en de heer G. de Kroon, arts-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot ziekenhuisgroep in de brede zin van het woord (diabetes mellitus, CVA, multiple sclerose, nierziekten etc.) en revalidatiepatiënten.

Praktijk voor Seksuologie

Badstraat 2, Breda

tel: 076-5615010

e-mail: cobyvanessen@ziggo.nl

website: www.seksueleproblemen.nl

Praktijk voor Seksuologische Hulpverlening

Burgemeester van Rijswijkstraat 1, Helvoirt

tel: 0411-642600 / 06-12504084

e-mail: g.dekroon@seksuologischehulp.nl

website: www.seksuologischehulp.nl

De heer G. de Kroon, arts-seksuoloog: Expertise met betrekking tot mensen met aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel, patiënten met andere neurologische aandoeningen, interne en urologische aandoeningen.

Noord-Holland

Gezondheidscentrum Hilversum, Psychologiepraktijk Daniela Hahn

Vaartweg 163C, Hilversum

tel: 06-53695389
e-mail: dhahn@hetnet.nl

Mevrouw Daniela Hahn, psycholoog-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met kanker.

Het Nederlands Kanker Instituut, Dienst Begeleiding en Ondersteuning

Plesmanlaan 121, Amsterdam

tel: 020-5122650
e-mail: d.hahn@nki.nl
website: https://www.nki.nl

Mevrouw Daniela Hahn, psycholoog-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met kanker.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)

Oosterpark 9, Amsterdam

tel: 020-5993043
website: www.olvg.nl

De heer J.C.P.J. Knobel, GZ-psycholoog-seksuoloog NVVS: helpt mensen met diverse chronische ziekten en/of lichamelijke beperkingen die ook een seksuele klacht hebben.

Mevrouw Coby van Essen, spv-seksuoloog NVVS: helpt mensen met gynaecologische aandoeningen, urologische aandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, Parkinson, neurologische aandoeningen en huidproblemen.

Praktijk Seksuologie Schade

Amsterdam | Hilversum | Utrecht

Amsterdams Ondernemers Centrum, WG-Plein 350, 1054 SG Amsterdam

Gezondheidscentrum Lombok, Jan Pieterszoon Coenstraat 200, 3531 HX Utrecht

MC Liebergen, Anthony Fokkerweg 80, 1223 NG Hilversum

tel: 06-47224378
e-mail: info@praktijkseksuologieschade.nl
website: www.praktijkseksuologieschade.nl

Mw. drs. A.C. Schade, helpt mensen met seksuele klachten bij chronische ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen.

Utrecht

Antonius Ziekenhuis

Koekoekslaan, Nieuwegein

tel: 030-6099111
e-mail: j.van.loevesijn@antoniusziekenhuis.nl
website: www.antoniusziekenhuis.nl

Mevrouw Anneke van Loevesijn, arts-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes, urologische en gynaecologische aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel, kanker, fertiliteitproblematiek.

Helen Dowling Instituut

Rubenslaan 190, Utrecht

tel: 030-2524020
e-mail: mzadeh@hdi.nl
website: www.hdi.nl

De heer Chamany Zadeh, maatschappelijk werkende met VO-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met kanker en hun partners in de verschillende fasen van hun ziekte.

Praktijk voor seksuologie en relatietherapie (Mchz)

Nedereindseweg 405, Nieuwegein

tel: 06-81236716
e-mail: mchz66@gmail.com
website: www.mchz.nl 

De heer Chamany Zadeh, maatschappelijk werkende met VO-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met kanker en hun partners in de verschillende fasen van hun ziekte, mensen met een andere chronische ziekte.

Praktijk voor Seksuologische Hulpverlening

Rubensstraat 52a, Woerden
Tel: 0348 – 433145
Email: info@seksuologen-woerden.nl
Website: www.seksuologen-woerden.nl

Mw. Riet Pieters, arts-seksuoloog NVVS en revalidatieseksuoloog in Heliomare Revalidatiecentrum. U kunt bij haar terecht voor seksuologische relatietherapie of individuele begeleiding. Bij vragen of problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit nadat er een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking is opgetreden, zoals diabetes, kanker, hart/vaatziekten, amputatie, dwarslaesie, een neurologische aandoening, NAH, CVA, chronische pijn.  

Zuid-Holland

Basalt Revalidatie

Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
070-3593593
e.kruijver@basaltrevalidatie.nl
www.basaltrevalidatie.nl

De heer Egbert Kruijver, maatschappelijk werkende met VO-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot revalidatieseksuologie, chronische ziekten en lichamelijke beperkingen.

Centrum voor Seksuele en Relationele Gezondheid

Papelaan 85d, Voorschoten

tel: 071-5321442 / 06-497552783
e-mail: gjacobs@censere.nlmramakers@censere.nl
website: www.censere.nl

Mevrouw Gidia Jacobs, psycholoog/pedagoog-seksuoloog NVVS en mevrouw Marjo Ramakers, arts-seksuoloog: Expertise met betrekking tot medisch en niet medisch gerelateerde seksuologische problematiek (bij volwassen manen en vrouwen).

Erasmus MC

's Gravendijkwal 230, Rotterdam

tel: 06-17048767
e-mail: h.pastoor@erasmusmc.nl
website: www.erasmusmc.nl

Mevrouw Hester Pastoor, psycholoog-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot gynaecologische aandoeningen, urologische aandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, Parkinson, neurologische aandoeningen, huidproblemen, dwarslaesie en reumatologie.

Polikliniek Psycho Somatische Gynaecologie en Seksuologie

Albinusdreef, Poortgebouw, LUMC Leiden

tel: 071-5268032
e-mail: H.E.de_groot@lumc.nl
website: www.lumc.nl

Mevrouw Ellen de Groot, psycholoog-seksuoloog: Expertise met betrekking tot revalidatieproblemen (alle verschillende revalidatiegroepen, cerebrale parese, CVA, hart-longpatiënten, dwarslaesie, orthopedie/amputatie, multiple sclerose etc.), mensen met nierziekten, IBD, Parkinson, kanker, urologische problemen, COPD, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en reuma.

Groene Hart Ziekenhuis- Polikliniek Seksuologie

Graaf Florisweg 77-79
2805 AH Gouda (ingang Jan van Beaumontstraat)
tel: 0182-505012
http://www.ghz.nl/behandeling-onderzoek/poliklinieken/seksuologie/seksuologie

De heer Peter Leusink, arts-seksuoloog NVVS: Expertise met betrekking tot mensen met diabetes, CVA, dwarslaesie, spina bifida, spierziekten, multiple sclerose, Parkinson, borstkanker, prostaatkanker, stomapatiënten, androgenitaalsyndroom en ziekte van Klinefelter.