Ziekte of beperking

Als jij of je partner een ziekte of beperking heeft kun je behoefte hebben aan professionele hulp. Je kunt naar een gespecialiseerd seksuoloog gaan om je verhaal te doen en naar oplossingen te zoeken. Als je geen partner hebt kun je gebruik maken van seksuele dienstverlening speciaal voor mensen met een ziekte of beperking.

Professionele hulpverlening

Heb je seksuele klachten en kom je er zelf niet uit? Dan kun je voor advies of hulp naar een seksuoloog gaan. Dit kun je doen via een verwijzing van de huisarts. Je kunt alleen gaan of samen met je partner. De kans is groot dat je hier nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Veel mensen die het moeilijk vonden om naar zo'n hulpverlener gaan, zijn erg opgelucht als ze hun verhaal kunnen doen. Er zijn seksuologen die gespecialiseerd zijn in seksuele problemen als gevolg van een ziekte of beperking.

Seksuele dienstverlening

Voor mensen die ziek of beperkt zijn, maar geen partner hebben is er gespecialiseerde seksuele dienstverlening. Deze richt zich niet alleen op seksualiteit, maar ook op intimiteit. De bureaus zijn discreet en hebben veel oog voor de wensen van hun cliënten. Mensen die door hun handicap of ziekte moeilijk contact kunnen leggen met anderen ervaren seksuele dienstverlening vaak als persoonlijk, belangrijk en warm.

Gespecialiseerde hulporganisaties

  • FleksZorg: biedt verwen- en snoezeldiensten door het hele land, afgestemd op persoonlijke behoeften voor mensen van alle leeftijden met welke beperking dan ook. In een intakegesprek wordt afgesproken welke zorg wordt geboden. Daarna komt het contact met de seksverzorgende tot stand.
  • Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling (SAR): helpt landelijk mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking bij het zoeken naar een alternatief voor een seksuele relatie met telefonische bemiddeling, waarna je zelf met de seksverzorgende verder afspraken maakt.

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen behartigen de belangen van mensen met een specifieke aandoening en bieden vaak de mogelijkheid voor lotgenotencontact. Een aantal patiëntenverenigingen heeft ook informatie over seksualiteit.

Hulp nodig?

Seksuele problemen zijn vaak goed op te lossen. Kijk welke mogelijkheden er zijn voor de aanpak van je probleem.

Vind hulp